PSIHOLOGIJA

Stres je psihosindrom, ki v sodobnem svetu načenja zdravje mnogih. Psihologi se skupaj z drugimi strokovnjaki trudijo razumeti nastanek stresa in ugotoviti izvore stresa pri posamezniku. Stres se lahko odraža na različnih nivojih človekovega funkcioniranja, med drugim vpliva tudi na psihološko počutje, vedenje in čustva posameznika. Najpogosteje se stres na psihološkem nivoju kaže v povečani razdražljivosti, zmedenosti, hitenju, pozabljivosti, izogibanju družbi, težavah s spanjem ter s splošnim nemirom in tesnobo.

Psihologija s preizkušenimi in uveljavljenimi metodami uporabniku omogoča diagnosticirati stresno okolje in posameznikov psihični sistem obrambe, ki je ključnega pomena pri doživljanju in obvladovanju stresa. Na podlagi analize podatkov sistem A-LIFE oblikuje uporabnikov stresni profil, ki je temelj za oblikovanje priporočil psihologov, ki uporabnika usmerjajo v program psiholoških vaj in mentalnega treninga.

Psihološki program vaj obsega različne programe, od preventivnega delovanja, psihične priprave na stresne dogodke, do razvijanja osebnostne čvrstosti, samoregulacijskih mehanizmov in višanja frustracijske tolerance. S psihološkim delom želimo uporabnikom približati njihovo psihično doživljanje, ki ga ljudje zelo pogosto radi zanemarjamo. Prav tako želimo ozavestiti uporabnike o pomenu učinkovitega soočanja s stresom tudi na mentalni ravni in s tem čim bolj izničiti negativne učinke stresa na psihično počutje posameznika. Sistem A-LIFE skrbi za zdrav psihični razvoj posameznika in mu s priporočili skuša pomagati pri vsakodnevnih stresnih obremenitvah. Uporabnik lahko svoj napredek redno spremlja in se preizkuša v različnih psiholoških vajah. S tem spoznava tudi svoje psihične procese in odkriva moč in pomen lastnih misli.