A-LIFE team je interdisciplinarna RR skupina, podjetja EMG d.d., ki jo vodo prof. dr. Vojko Strojnik, več o RR skupini na linku:  http://www.sicris.si/search/grp.aspx?opt=2&lang=slv&id=6903

 

V prvi fazi je interdisciplinarna RR skupina vključila ugledne slovenske in tuje strokovnjake s področja medicine, kineziologije in psihologije, ki so s svojim bogatim znanjem in praktičnimi izkušnjami skupaj s strokovnjaki  informacijsko komunikacijskih tehnologij začeli graditi projekt A-LIFE. S strokovnimi nasveti, praktičnimi napotki, analizo in programi so omogočili uporabnikom kakovostne napotke za boj proti stresu na delovnem mestu. V fazi raziskav in razvoja se je pojavila potreba po vključitvi področja prehrane v projekt, zato smo v drugi fazi smo RR skupino A-LIFE razširili še s področjem prehrane.

 

Zakaj se A-LIFE razlikuje od vseh drugih različic preprečevanja stresa na delovnem mestu?

Ker na enem mestu celovito združujemo vsa štiri pomembna vsebinska področja, ki smo jih uspeli povezati med seboj. Rezultat tega dela sta spletni portal in mobilna rešitev www.antistres.si.

Dr. Vojko Strojnik

Dr. Vojko Strojnik, prof. šp. vzg.

RR skupino A-LIFE, interdisciplinarna obravnava preprečevanja stresa, vodi prof. dr. Vojko Strojnik, ki istočasno vodi tudi področje kineziologije na projektu. 

Vojko Strojnik je profesor športne vzgoje in predstojnik katedre za kineziologijo na Fakulteti za šport, Univerze v Ljubljani, prav tako pa je tudi vodja laboratorija za kineziologijo na Ljubljanskem Inštitutu za šport. Leta 1983 je uspešno zaključil študij športne vzgoje, magistriral je dve leti pozneje s temo Odrejanje taksonomskih skupin pri vrhunskih deseterobojcih. Leta 1989 je postal doktor znanosti na Fakulteti za šport. Doktorska disertacija nosi naslov: Taksonomska struktura entitet v prostoru odrivne moči.

Glavna področja njegovega delovanja so kondicijska priprava športnikov in rekreativcev, ukvarja se z živčno-mehanskimi osnovami gibanja in različnimi konteksti kineziologije. Svoje bogate praktične izkušnje deli s številnimi znanimi slovenskimi športniki in trenerji. Pohvali se lahko tudi s sodelovanjem pri kondicijski pripravi nekaj Slovenskih olimpijcev.

Prof. Strojnik je sodeloval na sedmih različnih, močnih raziskovalnih projektnih. Tudi njegova biografija je polna znanstvenih in strokovnih člankov, saj je avtor ali soavtor preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov ter monografij. Raziskovalno delo obsega raziskave o utrujenosti pri različnih intenzivnih športih, o zdravju in rehabilitaciji ter vplivu športa na zdravje in na živčno mišični sistem.


Dr. Matej Tušak

Prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.

Matej Tušak je športni psiholog in redni profesor psihologije in psihologije športa, tako na Fakulteti za šport, kot tudi na Filozofski fakulteti. Na projektu A-LIFE je zadolžen za področje psihologije.  Na Ljubljanski Filozofski fakulteti je študiral psihologijo, ki jo je uspešno zaključil l. 1992 z nalogo Agresivnost v vrhunskem športu, za katero je prejel Prešernovo nagrado za študente. Nadaljeval je delo na področju psihologije športa in leta 1997 doktoriral s temo: Razvoj motivacijskega sistema v športu. Na Fakulteti za šport predava psihologijo, psihologijo športa in psihologijo dela in športne rekreacije. V zadnjih letih predava tudi na podiplomskem študiju Fakultete za šport, na dodiplomskem in podiplomskem študiju Oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti ter na podiplomskem študiju Medicinske fakultete v Ljubljani.

Poleg pedagoškega dela aktivno sodeluje na Inštitutu za šport v procesu psihične priprave vrhunskih slovenskih športnikov. V zadnjih 15 letih je bil psiholog gimnastičnih, kegljaških, kajakaških, skakalnih, jadralnih, smučarskih, teniških, judo, plesnih idr. reprezentanc ter psiholog mnogih drugih znanih slovenskih športnikov, nosilcev medalj na SP in OI. Kot športni psiholog je aktivno sodeloval na številnih EP in SP ter na OI v Atlanti, Naganu, Atenah, Vancuvru in Londonu. Teoretska znanja združuje s praktičnimi izkušnjami in širi v preko 250-tih znanstvenih člankih, knjigah in drugih publikacijah.

Prof. Tušak je bil tudi predsednik sekcije za psihologijo športa pri Društvu psihologov Slovenije in član strokovnega sveta za šport pri Vladi RS. Je član Sport Psychology Council, član odbora za vrhunski šport pri Olimpijskem Komiteju Slovenije, predsednik strokovnega sveta za šport pri SUSA (univerzitetna športna zveza), predsednik strokovnega sveta za JUDO, član strokovnih svetov v različnih športnih panogah, vodja psihodiagnostičnega laboratorija na Inštitutu za šport ter predstojnik katedre za psihologijo športa.

Poleg dela s športniki in njihovo psihično pripravo se veliko ukvarja s stresom in raziskuje učinke stresa na psihični ravni. V zadnjem času veliko raziskuje tudi v Slovenski vojski in svetuje v podjetjih na področju stresa in motiviranja.

 

 


Dr. Alojz Ihan

Prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., specialist klinične mikrobiologije in imunologije

Alojz Ihan je zdravnik, specialist klinične mikrobiologije in redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.Na projektu A-LIFE je zadolžen za področje medicine, v drugi fazi pa tudi za področje prehrane. Leta 1987 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani in 1988 pričel delati na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Leta 1991 in 1992 je delal na Nacionalnem inštitutu za raziskavo raka v Genovi (INRC). Naziv doktor medicinskih znanosti je pridobil leta 1993 z disertacijo: "Osamitev in opredelitev membranskih proteinov, ki opredeljujejo aloreaktivnost naravnih celic ubijalk pri človeku". Leta 1994 je raziskovalno gostoval na Armed Forces Radiobiology Research Institute, Bethesda, ZDA. Od leta 1997 je specialist klinične mikrobiologije. Zaposlen je kot redni profesor medicinske mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, je pa tudi vodja Oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Alojz Ihan je glavni mentor za specializacijo iz klinične mikrobiologije in imunologije (Zdravniška zbornica Slovenije), član komisije za strokovni nadzor za področje klinične mikrobiologije in imunologije (Zdravniška zbornica Slovenije), predsednik razširjenega strokovnega kolegija za mikrobiologijo in imunologijo (RSK) Ministrstva za zdravje RS, ki je glavni strokovni organ v RS za področje mikrobiologije in imunologije. Alojz Ihan je podpredsednik Komisije za cepiva pri Inštitutu za varovanje zdravja RS, direktor ISDR (Inštitut za strokovno dejavnost in razvoj) pri Medicinski fakulteti v Ljubljani in glavni urednik zdravniške revije Isis.

Bibliografija prof. Ihana obsega nad 650 enot (Cobiss), od tega nad 60 člankov v mednarodnih znanstvenih revijah, ki jih citira Science Citation Index (SCI).


 

V sodelovanju z:

Univerza v Mariboru, FERI, Inštitut za informatiko Laboratorij za informacijske sisteme