»Dejstvo je namreč, da imamo svoje zdravje v rokah sami, medicina je samo zato, da nam v primeru nesrečnih okoliščin pomaga preživeti in nam potem vrniti skrb za zdravje spet v naše roke.«
(dr. Ihan)

ALIFE je spletni portal, ki uporabniku omogoča spremljanje fizične zmogljivosti, zdravstvenega in psihološkega stanja. S pomočjo spremljanja pomembnih zdravstvenih parametrov portal omogoči uporabniku aktivno ustvarjanje in spremljanje zdravstvene rezerve (fizične, presnovne, psihosocialne). Portal v svojem športnem – kineziološkem delu daje uporabniku natančna in strokovno utemeljena navodila pri razvijanju fizične zmogljivosti, pa tudi navodila za uspešno napredovanje pri različnih športnih dejavnostih. Psihološki del portala omogoči vpogled v osebnostne lastnosti uporabnika s ciljem spoznavanja samega sebe in ustreznega odmerjanja življenjskih aktivnosti. Obsežen del psiholoških informacij, tehnik in treningov je namenjen premagovanju stresa.

Končni cilj projekta je prenos čim večjega dela aktivnosti, od diagnostike do vadbe/tretmajev na pametne telefone in njihova povezava v omrežje preko centralnega serverja. Predvideni so trije nivoji dostopov, od anonimnega, preko registracije in delno individualizirane računalniške podpore, do osebnega sodelovanja s strokovnjaki posameznih področij.

ALIFE je projekt, ki nudi oporo za vsestransko in strokovno pridobivanje psihofizične zmogljivosti, ki je hkrati tudi naša zdravstvena rezerva. Glavni akter, ki pridobiva zdravstveno rezervo – trener, športnik in raziskovalec hkrati – je vsak udeleženec programa posebej. Ob programu se vsak uporabnik nauči raziskovati svoje telo, svoje telesne zmogljivosti, misli in svojo zdravstveno rezervo. Vsak si sam pridobi in pritrenira dodatno zdravstveno zmogljivost in s tem zmanjša verjetnost za bolezen.

Avtorji programa s svojim dosedanjim delom in referencami predvsem zagotavljamo, da gre za strokovno preverjene, varne in premišljene postopke, s katerimi bo uporabnik dosegel največji možni učinek z najbolj racionalno porabo časa, energije in materialnih sredstev. Široka opremljenost portala s testi, navodili, praktičnimi prikazi in osebnimi analizami omogoča uporabniku takojšen začetek dela, s katerim si bo zmanjšal potrebo po zdravnikih in zdravljenju.

S ponosom lahko napovemo, da v kratkem prihaja tudi nova funkcija, imenovana zdravstveni krog, ki bo na voljo v začetku leta 2013. Zdravstveni krog je inovativen način integracije zdravstvenih, psiholoških in športno-kinezioloških parametrov, ki jih uporabnik dobi o sebi, združenih v enoten »zemljevid« psihofizičnega stanja. Z dolgotrajnejšim spremljanjem svojega gibanja v zdravstvenem krogu bo uporabnik ozavestil izkušnjo svojega psihofizičnega počutja in si ustvaril temelje za ozaveščeno ustvarjanje večje zdravstvene rezerve in boljšega psihofizičnega stanja.