Strategija našega podjetja na področju raziskovalno razvojne dejavnosti je razvoj celovitih rešitev, ki bazirajo na samopostrežnih tehnologijah in tehnoloških inovacijah in odgovarjajo na potrebe hitro razvijajoče se družbe. V ospredju so poenostavitve in pocenitve vsakodnevnih procesov. Računalniške tehnologije je potrebno približati vsem uporabnikom, s čimer bo omogočen enostaven dostop do informacij, hkrati pa bo to vplivalo tudi na dvig konkurenčnosti in produktivnosti podjetja ter dvig ravni bivanja za vse državljane. Poleg programskih rešitev za trgovinske verige realiziramo vlaganja v razvoj in raziskave na področju preprečevanja stresa na delovnem mestu, pri čemer smo zaznali potrebo po razvojno-raziskovalnih aktivnostih na področju zdrave prehrane in njenega vpliva na aktivno staranje.

Evropska unija je priča občutnemu trendu staranja prebivalstva. Povprečna starost v EU danes je 39,8 let, do leta 2060 pa se bo po predvidevanjih zvišala na 47,2 let. Do leta 2050 se bo po pričakovanjih število Evropejcev, starih nad 65 let podvojilo, medtem ko se bo v istem obdobju število starejših od 80 let potrojilo. Do leta 2060 naj bi delež starih 65 let ali več predstavljal skoraj 30% prebivalstva EU (leta 2010 jih je bilo 16%).

Starajoča se družba tako predstavlja različne izzive za trge delovne sile, zdravstvene sisteme in življenjski standard po upokojitvi. Za te izzive potrebujemo rešitve, ki bodo vzdržne za vse generacije.

RR aktivnosti v okviru razširjene RR skupine A-LIFE z novimi rešitvami pripomorejo v delovnem okolju preprečevati stres in znižati pojav sindroma izgorelosti ter znižati odsotnost z dela in povečati produktivnost. Posledično vplivajo še na zdrav način prehranjevanja, telesno dejavnost v vsakodnevnem življenju, preprečevanje zasedenosti ter na zasledovanje psihofizične kondicije.

S širjenjem interdisciplinarne ekipe strokovnjakov smo že naredili prototipne preizkuse na lastnem kadru in dosegli rezultate, ki so nas opogumili, da smo se odločili za vlaganje v razvoj in raziskave tudi na tem področju.