1. FAZA PROJEKTA: preprečevanje stresa na delovnem mestu (medicinski, kineziološki in psihološki vidik):

V podjetju EMG d.d. smo leta 2011 ustanovili razvojno raziskovalno skupino A-LIFE, interdisciplinarna obravnava preprečevanja stresa, ki jo vodi prof. dr. Vojko Strojnik.  Temeljni pristop pri RR projektu je celostno proučevanje problematike povezane s stresom na delovnem mestu in temelji na interdisciplinarnosti strok: medicine, kineziologije, psihologije ter informacijsko komunikacijskih tehnologij. Vsebinski del projekta so pripravljali vrhunski strokovnjaki s področja zdravstva, športa in psihologije. Skupaj s sodelovanjem strokovnjakov  informacijsko komunikacijskih tehnologij so definirali procese posameznih skupin strokovnjakov izdelali  dokumentacijo, katere rezultat je spletni portal povezan z mobilnimi  rešitvami.

2. FAZA PROJEKTA: preprečevanje stresa na delovnem mestu (prehrana):

V okviru javnega razpisa KROP 2012 smo podprli in okrepili razvojno-raziskovalno skupino 1646-002 A-LIFE, interdisciplinarna obravnava preprečevanja stresa na delovnem mestu  s ciljem razširiti rešitev A-LIFE z integracijo področja zdrave prehrane in preučevanjem  njenega vpliva na stres na delovnem mestu ter na aktivno staranje. S tem smo zaokrožili celostni pristop obravnave stresa na delovnem mestu ter istočasno razširili  obstoječo interdisciplinarno raziskovalno skupino A-LIFE . Zaposlitve raziskovalcev se  izvajajo kot operacija v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 

 


Aktualno


S ponosom sporočamo, da smo aktivno sodelovali pri organizaciji 1. Mednarodnega znanstvenega simpozija »Obvladovanje stresa na delovnem mestu – holistični pristop«, ki se je odvijal 20. in 21. maja 2013 v hotelu Plaza v Ljubljani in je postregel z novimi znanji na področju prepoznavanja in obvladovanja stresa na delovnem mestu. Stres na delovnem mestu je globalni problem in zahteva holističen pristop. Simpozij je ponudil nepogrešljivo priložnost za predstavitev tem, povezanih s stresom na delovnem mestu, s področij psihologije, medicine, kineziologije in nutricionistike ter za razprave o trendih ravnanja s stresom v prihodnosti. Dvajset domačih in tujih strokovnjakov, med katerimi je bilo kar 8 vrhunskih strokovnjakov z ameriške klinike Mayo, so celovito predstavili ukrepe za prepoznavanje, preprečevanje in zmanjševanje stresa, povezanega z delovnim mestom. Seveda niso manjkali primeri dobre prakse.Na voljo so vam videoposnetki predavanj simpozija, z dne 20. in 21. maja 2013 ter zbornik znanstvenih prispevkov simpozija. Preberite več....

ODSTRANJEVANJE NAPETOSTI S POMOČJO TEKA IN AVTOGENEGA TRENINGA

Napetost, nemir in nesproščenost so pogoste spremljevalke marsikaterega človeka. Navadno te napetosti nastanejo kot posledica stresa. Odvečno napetost seveda lahko iz telesa odstranimo oziroma jo zmanjšamo....
Več...